Free songs
Telefon: + 36 70 / 376 9942 | E-Mail: actioncoach@iif.hu
A vállalkozásfejlesztés új dimenziója KKV-k részére

Jószolgálati Coaching.

Üzleti Coaching / Programjaink / Jószolgálati Coaching
Jószolgálati Coaching

Jószolgálati Coaching hazai civil szervezetek részére!

Az Actioncoach Magyarország pályázatot hirdet hazai civil szervezetek részére.

 

10 szervezet nyer 5 hónapon keresztül zajló heti rendszerességű ingyenes coaching szolgáltatást és további 10 szervezet vezetője vehet részt öt alkalomból álló csoportos coaching-programban.

 

Feltételek: A jelentkezési űrlap és elfogadó nyilatkozat kitöltése és a meghirdető részére történő visszaküldése.
Jelentkezés a pályázatra lezárult!

Az ActionCOACH, – a világelső üzleti coachingot szolgáltató szervezete – meghirdeti a non-profit szektor fejlesztésére irányuló programját, mely a civil szervezetek támogatás-bevonó képességének növelését, a jóléti szolgáltatásaik hatékonyságának fejlesztését célozza meg. Ez az akció, melyet „Jószolgálati Coaching” (Coaching for a Cause) néven indítunk, a világ különböző országaiban működő 1000-nél több ActionCOACH irodák önkéntes felajánlásaira alapozódik, s eszközrendszerében azokat a többszörösen díjazott üzletfejlesztési megoldásokat és csapatépítő módszereket alkalmazza öt hónapon keresztül a programba került civil szervezetek esetében, melyek a cég szakmai elismertségének az alapját jelentik.

„Nehezen találhattunk volna alkalmasabb időpontot a program meghirdetésére” – mondja Eszik Zoltán, az ActionCOACH magyar mesterlicence-tulajdonosa, a projekt hazai gondozója. „A gazdaság mai állapotában egyre nehezebb támogatásokhoz jutni.”

A JÓSZOLGÁLATI COACHING a donáció számottevő növekedését tervezi elérni, ami jelentős értéket képviselő coaching-szolgáltatás felhasználásával válik elérhetővé.

A piaci környezetben működő vállalkozások esetében egy üzleti coach az ActionCOACH módszereivel a bevételek, a profit és megtakarítások fokozásával 5 -30-szoros növekedést tud elérni, az üzlet jellegétől, a szektortól és a piaci körülményektől függően. Talán nagyreményű feltételezés a támogatás mértékének megtízszerezése a programba kerülő szervezetek esetében, de ez egy olyan kihívás, amely minden csatlakozó coach számára valódi próbatételt jelent majd.

A coaching keretét az „Alkotók – teremtők” program adja, melyben sikeres vállalkozókkal készítünk interjút vállalkozásuk megteremtéséhez kapcsolódó élményeik, tapasztalataik közkinccsé tétele érdekében.

„A for profit szektorban az általunk alkalmazott módszerek vállalkozások tízezreinek hoztak érdemi változást, s jobb életet tulajdonosaiknak az elmúlt 15 évben. A legkeményebb feltételekkel azonban a mai gazdasági környezetben a non profit szervezeteknek kell szembenézniük. Épp ezért hangsúlyozom, hogy rendszerünk, módszereink, probléma-megközelítésünk alkalmazása oda juttathatja el a segítséget, ahol arra a legnagyobb a szükség!”

A program keretében a jelentkező, erre pályázó – és kiválasztásra kerülő civil szervezet – vezetőjével a coach a tervezett időszakban az erre a célra kidolgozott rendszerek és tevékenységek segítségével azon dolgozik, hogy növeljék az elérhető támogatók körét, fokozottabb közreműködésre vegyék rá őket, s mindemellett a menedzsment team egyre hatékonyabban dolgozzon a szervezet elé tűzött nemes célok elérése érdekében.

Jószolgálati Coaching hazai civil szervezetek részére!

Az Actioncoach Magyarország pályázatot hirdet hazai civil szervezetek részére.

10 szervezet nyer 5 hónapon keresztül zajló heti rendszerességű ingyenes coaching szolgáltatást és további 10 szervezet vezetője vehet részt öt alkalomból álló csoportos coaching-programban.

Feltételek: A jelentkezési űrlap és elfogadó nyilatkozat kitöltése és a meghirdető részére történő visszaküldése.
A jelentkezés lezárult!

 

alkotokheader

2016-ban – figyelve a megváltozott üzleti környezet követelményeire a vállalkozói teljesítmény tisztelete, a vállalkozói készségek fejlesztése és a vállalkozásbarát közvélemény megteremtése érdekében – egy új fejlesztési programot tervezünk „Alkotók – teremtők” címmel.

Program célja

A program alapját valamely társadalmi problémát hatékony módon kezelő civil szervezet vezetője részére pro bono nyújtott coaching szolgáltatás adja, melynek célja, hogy növekedjen a szervezete ismertsége, támogatottsága, azaz a forrásbevonó képessége, illetve, az arra irányuló képessége, hogy az erőforrásait mind hatékonyabban használja föl.

A programba kerüléshez fontos kiválasztási feltétel lesz, hogy a szervezet mögött konkrét személyes elkötelezettség álljon, s hogy az erőforrások nagyobb része tényleges adományokból kerüljön ki és ne az állami újraelosztás (pl. pályázatok) nyújtsák a szervezet működtetésének forrását.

Az ingyenes coaching-program során – s ez is szerves része a programnak – széles PR támogatással bemutatkozási lehetőséget kínálunk társadalmi szerepvállalásban aktív, sikeres vállalkozások tulajdonosai számára. Rendszeres párhuzamos interjúk szolgálnak a cég létesítése, fejlesztése és tervezett jövője bemutatására. Ezek a beszélgetések egyben szponzorációs alkalmak is egyben egy-egy támogatott civil szervezet részére.

Program háttere

A gazdasági növekedés megteremti a feltételeket az emberek boldogulásához. A sikeres vállalkozások munkahelyeket teremtenek, ahol alkotó tevékenységük révén az emberek teljesebb életet élhetnek. Ehhez a teljes élethez hozzátartozik a felelősség közös értékeinkért, másokért, a közösségért.

A Cégfejlesztő Kft-ben az elmúlt években – az ActionCOACH módszertanára alapozva – üzletemberek, cégtulajdonosok százaival dolgoztunk vállalkozásuk fejlesztésén. Számtalan elkötelezett, teremtő emberrel, akik gyakran elképesztően nehéz helyzetből, – esetleg kényszerből – építették fel cégüket, melyek ma már egyre biztosabban veszik az akadályokat, válnak mind sikeresebbé a piacon. Növekszenek, s ezzel motorjává lesznek közvetlen és szélesebb környezetük fejlődésének.

Ez a program a vállalkozó-barát üzleti és társadalmi környezet megteremtésében vállal szerepet azáltal, hogy a fókuszt a növekedni képes vállalkozások mögött álló emberi teljesítményekre helyezi, miközben középpontjában a társadalmi kérdések iránti érzékenység marad.

hátlap

Back to Top